Gavin Hood Best Foreign Language Film

– ”Jag vill bara tacka mina medarbetare som jag har blivit djupt vänner med. Vi kan ha filmer på främmande språk, men våra historier är desamma som era berättelser. De är om människans hjärta och känslor. ”

– ”I just want to thank my fellow nominees who I’ve become deep friends with. We may have foreign language films, but our stories are the same as your stories. They’re about the human heart and emotion.”

Sagt av Gavin Hood

Lämna ett svar