Reese Witherspoon Best Actress

– ”Folk brukade fråga June hur hon gör, och hon skulle säga ”Jag försöker bara att betyda.” Jag vet vad hon menar. ”

– ”People used to ask June how she was doing, and she would say ’I’m just trying to matter.’ I know what she means.”

Sagt av Reese Witherspoon

Lämna ett svar