Avskedstal

När man tar avsked
Kan hållas när man lämnar en arbetsplats för en ny eller går i pension. Det är i princip ett måste för offentliga personer att lämna avskedstal när de lämnar sina poster. Exempelvis när Göran Person avgick, när Lars Lagerbäck lämnade landslaget också vidare. I talet kan det ingå att man kritiserar den nya ledningen. Oftast avslutas talet med att man tackar för förtroendet för sitt uppdrag eller tjänst.

Lämna ett svar