Larry McMurtry Best Adapted Screenplay

– ”Och sist jag ska tacka alla bokhandlare i världen. Kom ni ihåg att Brokeback Mountain var en bok innan det blev en film … från de ärligaste personerna till de stora förlagen i bokaffärerna i världen. Alla bidrar till att denna bok blir en del i vår kultur- en fantastisk kultur, som vi inte får förlora. Tack.”

– ”And finally I’m going to thank all the booksellers of the world. Remember, Brokeback Mountain was a book before it was a movie… from the humblest paperback exchange to the masters of the great bookshops of the world. All are contributors to the survival of the culture of the book — a wonderful culture, which we mustn’t lose. Thank you.”

Sagt av Larry McMurtry

Lämna ett svar