Paul Haggis Best Original Screenplay

– ”Jag vill bara tacka de människor som tar stora risker i sin vardag, när det inte finns kameror rullande … när det inte finns folk där för att applådera … och folket där ute som kämpar för fred och rättvisa och mot intolerans. Så jag ägna detta för dem. Tack så mycket.”

– ”I just want to thank those people who take big risks in their daily lives, when there aren’t cameras rolling… when there aren’t people there to applaud… and the people out there who stand up for peace, and justice, and against intolerance. So I dedicate this to them. Thank you very much.”

Sagt av Paul Haggis

Lämna ett svar