Michael Semanick Best Sounds Mixing

– ”Jag vill tacka min mamma för att jag villkorslöst stöd när jag valde den här galna karriär. Du frågade mig en gång. Är du säker på att du inte vill bli läkare? Ja, mamma, jag är säker. Jag älskar dig. ”

– ”I want to thank my mother for giving me unconditional support when I chose this crazy career. You questioned me only once. Are you sure you don’t want to be a doctor? Yes, mom, I’m sure. I love you.”

Sagt av Michael Semanick

Lämna ett svar