Rachel Weisz Best Supporting Actress

– ”Jag vill Tack så mycket för att akademien för denna enorma, enorma ära. Jag dela äran med några andre och det är Ralph Fiennes min närmaste partner. Fernando Meirelles, vår chef som är fullmatat under sådana mänskligheten och vår värdigt känsliga producent, Simon Channing Williams, och naturligtvis, John le Carré, som skrev detta arga tal. Och han vill hedrade de människor som är villiga att riskera sina egna liv för att bekämpa orättvisor. De är mer män och kvinnor än mig. ”

– ”Thank you so much to the Academy for this tremendous, tremendous honor. I share it with others, Ralph Fiennes my luminous acting partner. Fernando Meirelles our director who is brimming over with such humanity and our dignified sensitive producer, Simon Channing Williams, and of course, John le Carre, who wrote this unflinching, angry story. And he really paid tribute to the people who are willing to risk their own lives to fight injustice. And they’re greater men and women than I.”

Sagt av Rachel Weisz 2006

Lämna ett svar