Cathy Schulman Best Picture

– ”Tack till alla ledamöter i akademien för att anamma vår film om kärlek och om tolerans, om sanningen. Tack för folk från hela världen som har berörts av detta meddelande. Och vi är ödmjuk av de andra kandidaterna i denna kategori. Du har gjort i år en av de mest hisnande och imponerande, på många år inom amerikansk film, tack.”

– ”Thank you to all of the members of the Academy for embracing our film, about love and about tolerance, about truth. Thank you to the people all around the world who have been touched by this message. And we are humbled by the other nominees in this category. You have made this year one of the most breathtaking, and stunning, maverick years in American cinema, thank you.”

Sagt av Cathy Schulman

Lämna ett svar