Fem tips för att hålla tal

Ta ut det viktigaste
Man ska bara prata om de viktigaste detaljerna i talet och helst på så kort tid som möjligt. Ett tal behöver inte vara längre än några minuter. För det finns inget värre än långa, tråkiga tal.

Prata om känslor
Ett tal ska inte återge en massa fakta, utan det är främst dina känslor som ska komma fram.

Alla vill förstå
Prata gärna om personliga upplevelser men försök att återge dem på ett lite mer allmänt plan så att alla kan förstå vad du pratar om.

Andra kan ha sagt det bättre
Det är både tillåtet och bra att använda kända citat, det brukar uppskattas.

Sammanfatta talet
Både inledningen och slutet är de viktigaste ingredienser för att lyckas skriva ett bra tal. Man ska försöka sammanfatta hela talet i den sista meningen av talet.

Lämna ett svar