Joanne Lipman

– ”Hollywood har sina Oscars. Broadway har sitt Tonys. Och reklam har sitt Clios. Och dess Andys, Addys, Effies och Obies. Och 117 andra diverse utmärkelser. Och de är bara de stora. ”

– ”Hollywood has its Oscars. Television has its Emmys. Broadway has its Tonys. And advertising has its Clios. And its Andys, Addys, Effies and Obies. And 117 other assorted Awards. And those are just the big ones.”

Sagt av Joanne Lipman

Lämna ett svar